Veliki događaj iz oblasti traganja i spašavanja u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u saradnji sa Evropskom komisijom, u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija … Continue reading Veliki događaj iz oblasti traganja i spašavanja u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo