Obavezno nošenje maske na aerodromima Crne Gore od 30.07. 2022. godine

Vlada Crne Gore donijela je novi set mjera koje se odnose na sve opštine u Crnoj Gori. Mjere važe od 30.07. do 12.08.2022. godine.

Opšte/lične mjere

Obavezno pravilno nošenje maske u zatvorenom prostoru u prostorima u kojima je to obavezno ili preporučeno.

Obavezno držanje fizičke distance na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta.

Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva.

Licima koja iz medicinskih razkloga ne mogu da se vakcinišu, nadležna zdravstvena ustanova izdaje odgovarajući dokaz.

Nošenje zaštitne maske

Obaveza nošenja zaštitne maske u zatvorenim prostorima od vitalnog značaja

Obaveza nošenja zaštitne maske u:

 • zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne i dječije zaštite,
 • državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima,
 • objektima u kojima se obavlja trgovina na malo prehrambene robe (marketi, supermarketi, hipermarketi i sl.) uključujući zelene pijace i štandove i tezge u zatvorenom prostoru,
 • zatvorenim djelovima aerodroma, željezničkih i autobuskih stanica, kao i benzinskih stanica.

Kretanje i okupljanja

Masovna/socijalna okupljanja (festivali i slično), moguće je održati uz poštovanje epidemioloških mjera.

Obaveza privrednih društava, preduzetnika, fizičkih lica i drugih subjekata koji organizuju okupljanja u zatvorenim javnim mjestima (javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacije), da:

 • Okupljanja organizuju u periodu od 7 časova do 1 čas narednog dana,
 • Odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje propisanih mjera.

Posjeta ustanovama kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl.) dozvoljena je samo uz poštovanje epidemioloških mjera.

Obaveza ovih ustanova da odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ove mjere.

Zabranjene posjete

 • Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama;

Izuzetak: 

 • Obaveza Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da dozvoli posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, uz posjedovanje negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 72 časa ili bez posjedovanja ovog testa uz obezbjeđivanje fizičke pregrade i zabrane bliskog kontakta sa ovim licima.
 • Obaveza ustanova socijalne i dječije zaštite da dozvole posjete licima koja su smještena u tim ustanovama, uz poštovanje epidemioloških mjera.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Vjerske zajednice su obavezne da odrede jedno ili više lica koja će vršiti kontrolu, prilikom održavanja vjerskih obreda.

Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu. 

Zabranjeno je dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti, kad god je to moguće, prenose putem radio ili TV programa, ili na drugi način, koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez odlaska u vjerske objekte.

Saobraćaj i putovanja

Posebne mjere u saobraćaju i putovanjima

 • Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);
 • Taksi prevoz – Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;
 • Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;

Privredna društva i preduzetnici

U skladu sa površinom objekta i broja korisnika istih, obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera – odgovorna lica

 • Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje propisanih mjera,
 • na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,
 • obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u/iz objekta,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih,
 • obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija,
 • obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
 • Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu.
 • Odgovorno lice je lice koje je zaduženo za nadzor nad poštovanjem propisanih mjera 

Tržni centri

Obaveza vlasnika, korisnika i upravljača tržnog centra, poslovnog centra, poslovne zgrade u kojoj djelatnost obavljaju više od tri privredna društva, odnosno preduzetnika i objekta površine preko 1.000 kvadratnih metara u kome se vrši trgovina na malo neprehrambene robe, da:

– odrede lica koja će vršiti kontrolu i biti odgovorna za poštovanje mjera iz al. 1 i 2 ove tačke

Rad dječjih igraonica

Obaveza vlasnika dječjih igraonica da rad organizuju uz poštovanje epidemioloških mjera:

 • istaknu na vidnom mjestu na ulazu/izlazu iz objekta obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i broju lica koja mogu istovremeno boraviti u objektu,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
 • odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje propisanih mjera.

Ugostiteljski i turistički objekti

Rad diskoteka, disko klubova/barova i noćnih klubova/barova.

Dozvoljen rad diskoteka, disko klubova/barova i noćnih klubova/barova, uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera.

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku – uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti),  obavezni su da: 

 • Na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID-19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera);
 • Odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno. 
 • Obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

Obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:

 • Rad organizuju u periodu od 7 časova do 1 sat narednog dana, osim za goste koji su smješteni u hotelu.
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima.
 • Na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m.
 • Bez ograničenja broja gostiju koji mogu da sjede za istim stolom.
 • Onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje.
 • Obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
 • U ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada.
 • Dozvole izvođenje muzičkog programa do 1 sat narednog dana uz učešće pjevača i muzičara,  uz poštovanje propisanih mjera.
 • Da odrede jedno ili više lica odgovornih za kontrolu primjene propisanih mjera.

Privredna društava, drugih pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, dužni su da: 

 • obezbijede prostor za samoizolaciju gostiju i to najmanje 10% kapaciteta smještajnih jedinica, odnosno najmanje jednu sobu, ako su smještajni kapaciteti manji od pet jedinica,
 • odrede lice odgovorno za komunikaciju sa nadležnim domom zdravlja, odnosno epidemiologom i sanitarnom inspekcijom, u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju, u skladu sa Vodičem kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za COVID-19 (u daljem tekstu: Vodič), koji su utvrdili Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Institut, a objavljen je na internet stranici Ministarstva zdravlja https://www.gov.me/mzd i Instituta www.ijzcg.me,
 • obezbijede informacije i obuke zaposlenih o sprovođenju procedura za zaštitu zaposlenih, kao i procedure u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju i sanitarne protokole, u skladu sa Vodičem;
 • obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja se bave pružanjem usluga turističkih agencija, raftinga, turističkih vodiča, pratioca, animatora i zastupnika, u kulturnom, nautičkom, ruralnom/seoskom, zdravstvenom, vjerskom, kongresnom, sportskom, omladinskom, lovnom i ribolovnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom, ekoturizmu i drugim oblicima turizma, na kupalištima i pružanjem drugih turističkih usluga da svoj rad organizuju i preduzmu mjere, u skladu sa Vodičem.

Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:

 • na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija, maksimalno dozvoljeni broj istovremeno prisutnih gostiju i sl.),
 • obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,
 • kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,
 • na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
 • preduzmu i druge mjere, u skladu sa Vodičem;
 • obaveza privrednih društava, odnosno pravnih lica i preduzetnika koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), da izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila za iznajmljivanje sa sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluge u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strane korisnika usluge, u skladu sa preporukama Instituta.

Građevinarstvo

Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da: 

 • Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;
 • Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa – COVID-19;
 • Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

Zdravstvo i ustanove socijalne i dječije zaštite

Rad zdravstvenih ustanova organizovati uz poštovanje posebnih mjera.

Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad na sljedeći način: 

 • da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata;
 • da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije;
 • da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i preporukama Stomatološke komore Crne Gore.

Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da: 

 • Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata;
 • Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom;
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

Kolektivni smještaji (ustanove socijalne i dječije zaštite, smještaj djece, odraslih i starih lica – domovi za smještaj starih) su u obavezi da:

 • Obezbijede da svi tokom boravka nose zaštitne maske,
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz ustanove,
 • da svi poštuju procedure rada i poštuju propisane mjere.

Sport i rekreacija

Prisustvo publike sportskim manifestacijama na otvorenom ili u zatvorenom prostoru moguće je uz posebne uslove. 

Obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika  zatvorenih sportskih objekata tokom održavanja sportskih takmičenja i turnira sportista, da:

–  odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje mjera.

Obaveza priređivača igara na sreću, da organizuju rad uz poštovanje epidemioloških mjera:

– na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,

– obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,

– zabrane zadržavanje igrača u objektima, odnosno ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da organizuju rad uz poštovanje epidemioloških mjera:

 •  istaknu na vidnom mjestu na ulazu/izlazu iz objekta obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i broju korisnika usluga koji mogu istovremeno boraviti u objektu,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
 • obezbijede da korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali.

Obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata da treninge, sportska takmičenja i turnire sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i sl.), organizuju u skladu sa preporukama Instituta.

Podjelite objavu putem telefona:

Pravila komentarisanja:

Poštujući načelo demokratičnosti, kao i pravo građana da slobodno i kritički iznose mišljenje o pojavama, procesima, događajima i ličnostima, u cilju razvijanja kulture javnog dijaloga, na Portalu nijesu dozvoljeni komentari koji vrijeđaju dostojanstvo ličnosti ili sadrže prijetnje, govor mržnje, neprovjerene optužbe, kao i rasističke poruke. Nijesu dozvoljeni ni komentari kojima se narušava nacionalna, vjerska i rodna ravnopravnost ili podstiče mržnja prema LGBT populaciji. Neće biti objavljeni ni komentari pisani velikim slovima i obimni "copy/paste" sadrzaji knjiga i publikacija. Zadržavamo pravo kraćenja komentara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *