Kontrola letenjaNovosti

Sa direktoricom NexaStrategic-a o vezi vještačke inteligencije i Remote Tower koncepta

For full text in English please click here.

Godine 2019, aerodrom London Siti (LCY) suočio se sa izazovom: potrebom za modernim, efikasnim sistemom kontrole vazdušnog saobraćaja bez visokih troškova i fizičkih ograničenja tradicionalnih tornjeva.

Rešenje? Daljinski (Remote) ATC tornjevi, kojom se upravlja sa udaljenosti od 70 milja. Ovaj inovativni pristup ne samo da je smanjio troškove već je i pokazao potencijal daljinske kontrole vazdušnog saobraćaja podržane napretkom veštačke inteligencije (AI). Ovaj članak istražuje evoluciju tehnologije ATC, tehničke komponente daljinskih tornjeva, ključnu ulogu AI i buduće trendove u upravljanju vazdušnim saobraćajem.

Istorijski kontekst i evolucija

Tradicionalni kontrolni tornjevi za vazdušni saobraćaj decenijama su oslonac bezbednog i efikasnog rada aerodroma. U početku su se oslanjale isključivo na vizuelna opažanja i radio komunikacije. Vremenom su tehnologija radara i digitalni komunikacioni sistemi unapredili njihove mogućnosti.

Međutim, ovi tornjevi još uvek imaju ograničenja, poput visokih operativnih troškova i potrebe za kontinuiranim održavanjem. Daljinski ATC tornjevi, poznati i kao digitalni ili virtuelni tornjevi, nude rešenje premeštanjem kontrolnih funkcija na udaljenu lokaciju, čime se smanjuju troškovi i povećava fleksibilnost.

Tehničke specifikacije i komponente

Daljinski ATC tornjevi koriste kamere visoke rezolucije, senzore i komunikacione sisteme kako bi pružile realno vreme vizuelne i audio informacije kontrolorima na daljinu.

Ključne komponente uključuju:

• Kamere visoke rezolucije: Pružaju pogled od 360 stepeni na aerodromsku pistu.

• Pan-tilt-zoom kamere: Fokusiraju se na određene oblasti interesa.

• Senzori: Uključuju senzore za vremenske uslove i detektore pokreta.

• Komunikacioni sistemi: Osiguravaju besprekornu transmisiju podataka.

• AI algoritmi: Unapređuju obradu podataka i prediktivne analize.

Uloga veštačke inteligencije (AI) u daljinskim ATC tornjevima

AI unapređuje operacije daljinskih ATC tornjeva na nekoliko načina:

1. Obrada i integracija podataka: AI sistemi mogu da obrade velike količine podataka iz različitih izvora, uključujući radar, vremenske prognoze i transpondere aviona, kako bi pružili sveobuhvatnu situacionu svest.

2. Prediktivna analitika: AI algoritmi mogu da predviđaju potencijalne konflikte i optimizuju tok saobraćaja analizom istorijskih i trenutnih podataka.

3. Automatizovana asistencija: AI automatski izvršava rutinske zadatke poput identifikacije aviona i preusmeravanja komunikacije, smanjujući kognitivno opterećenje kontrolora.

4. Poboljšani nadzor: AI sistemi efikasnije otkrivaju anomalije nego ljudski posmatrači.

5. Obuka i simulacija: AI alati pružaju realistične treninge za kontrolore.

Operativna iskustva i najbolje prakse

Prelaz na daljinske ATC operacije zahteva pažljivo planiranje i implementaciju. Najbolje prakse uključuju:

• Opsežnu obuku: Kombinacija učioničke nastave, simulacija i praktične obuke.

• Postepenu implementaciju: Faza primene omogućava prilagođavanja na osnovu povratnih informacija iz stvarnog sveta.

• Robusne komunikacione veze: Osiguravanje pouzdanosti i otpornosti komunikacionih veza je ključno.

• Kontinuirano praćenje: Redovno praćenje i održavanje sistema osiguravaju optimalne performanse.

Studije slučaja

Nekoliko aerodroma je uspešno implementiralo daljinske ATC tornjeve. Neki od njih su:

• Aerodrom London City (LCY): Koristi 14 kamera visoke rezolucije i dve pan-tilt-zoom kamere za pogled od 360 stepeni, sa AI integracijom za poboljšanu situacionu svest.

• Švedski aerodrom Örnsköldsvik (OER): Operativni centar LFV u Sundsvallu upravlja vazdušnim saobraćajem za OER, prikazujući efikasnu faznu implementaciju.

Ljudski faktor

Prelaz na daljinske ATC operacije uključuje značajne promene za kontrolore letenja. Efektivni programi obuke i ergonomske promene u daljinskim kontrolnim centrima su ključni. Kontrolori su zabeležili početni period prilagođavanja, ali su pohvalili poboljšanu situacionu svest koju pružaju AI integrisani sistemi.

Regulatorna i sertifikaciona pitanja

Implementacija daljinskih ATC tornjeva uključuje navigaciju kroz složene regulatorne okvire. Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Federalna uprava za avijaciju (FAA) aktivno istražuju tehnologiju daljinskih tornjeva. Međunarodna saradnja je ključna za harmonizaciju standarda preko granica, rešavanje bezbednosti podataka, standardizaciju komunikacionih protokola i validaciju AI algoritama za aplikacije kritične za bezbednost.

Uticaj na manje i regionalne aerodrome

Daljinski ATC tornjevi nude značajne prednosti za manje i regionalne aerodrome, uključujući smanjene operativne troškove, fleksibilnost u upravljanju više aerodroma iz jednog centra i skalabilnost u zavisnosti od potražnje. Ušteda troškova i potencijalno finansiranje kroz grantove za implementaciju tehnologije daljinskih ATC tornjeva je još jedna važna stavka.

Budući trendovi i inovacije

Budući trendovi i inovacije u tehnologiji daljinskih ATC uključuju:

• Integraciju 5G: Poboljšane mogućnosti povezivanja i prenosa podataka za komunikaciju u realnom vremenu.

• Napredno mašinsko učenje: Poboljšane prediktivne analize i automatizacija iz velikih skupova podataka.

• Obrada prirodnog jezika (NLP): Intuitivniji komunikacioni interfejsi za kontrolore.

• Augmentovana stvarnost (AR): AR slojevi pružaju dodatne informacije, poboljšavajući situacionu svest.

Zaključak

Daljinski ATC tornjevi, podržane AI, predstavljaju značajan korak napred u avio industriji. Povećavanjem bezbednosti, efikasnosti i fleksibilnosti, one rešavaju mnoge izazove sa kojima se suočavaju tradicionalni ATC sistemi. Kako tehnologija sazreva, a regulatorni okviri se prilagođavaju, široka primena daljinskih ATC tornjeva verovatno će postati osnovni deo modernog upravljanja vazdušnim saobraćajem. Svi učesnici u vazdušnoj plovidbi moraju sarađivati još bliže kako bi osigurali da upravljanje vazdušnim saobraćajem ostane bezbedno, efikasno i spremno za buduće zahteve.

O Milici Milićević

Milica Milićević je iskusni stručnjak u konsaltingu vođenom vještačkom inteligencijom i lider u oblasti strateškog poslovnog rasta. Kao izvršni direktor britanske kompanije NexaStrategic, Milica je svoju karijeru posvetila pomaganju startapima i rastućim preduzećima da se snađu u složenim izazovima i postignu izuzetnu efikasnost. Sa velikim iskustvom u međunarodnoj vazduhoplovnoj industriji, Milica je uspešno implementirala strateška rješenja koja su transformisala operativnu efikasnost i tržišno pozicioniranje za klijente vazduhoplovstva širom svijeta.

Kontakt email:

milica@nexastrategic.com ili preko naše redakcije avioportal@gmail.com

Sa direktoricom NexaStrategic-a o vještačkoj inteligenciji u kontroli vazdušnog saobraćaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.