e-VazduhoplovstvoKutak za putnikeNovosti

Prebukiran let – prava i obaveze

AVIOPORTAL pokreće projekat “eVazduhoplovstvo” sa ciljem promocije vazdušnog saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u vazdušnom saobraćaju. Svake nedjelje ćemo obraditi neki termin, zanimljivost, predstaviti pojedinu instituciju ili organizaciju iz svijeta vazduhoplovstva. Ovo je još jedna tema iz seta planiranih i postavljenih projektnim zadatkom.

Aviokompanije se lagano vraćaju popunjavanju letova do svojih kapaciteta i dostižu nivoe popunjenosti približne kao i prije pandemije COVID-19. Dovoljan dokaz za to su i javljanja naših čitalaca sa opisima situacija u kojima su neki od putnika zamoljeni da promijene termin leta zbog popunjenosti aviona. Termin na engleskom jeziku za ovu pojavu je “bumping” ili “oversale”.

Da se razumijemo, mogućnost da vas aviokompanija zamoli da odustanete od leta je poslovna praksa koja nije nezakonita, a razlozi može da bude više prodatih karata nego što ima sjedišta ali to ne mora uvijek biti slučaj. U Americi vam se može desiti da na let dođe FAM (Federal Air Marshal, što bi u prevodu značilo savezni vazduhoplovni inspektor) za koga mora biti mjesta ili da su meteo uslovi takvi da će avion tokom leta (najčešće na prekookeanskim letovima) ići u susret snažnom vjetru zbog koga će potrošiti više goriva te, da bi se moglo nasuti još, ta se težina mora nekako osloboditi. Stoga je jedino važno da svi mi, kao putnici, razumijemo zašto se od nas može tražiti da se odreknemo mjesta na letu i koja su prava i obaveze nas ali i aviokompanije.

Zašto dolazi do prebukiranja letova?

Osnova svega, pa i prebukiranja letova je – ekonomija. Avioprevoznici u određenoj mjeri prodaju više karata jer računaju da se svejedno neko neće pojaviti na letu. Koliko aviokarata “viška” će se pustiti u prodaju zavisi od analize linije koje se tiču karte tj.kakva su iskustva aviokompanije na toj liniji, a ovaj procenat se kreće obično od 5 do 15% ukupnog broja sjedišta. Na ovaj način se smanjuju troškovi kompanije, što za putnike znači da će imati pristupačniju cijenu karte.

Ovaj sistem često uspijeva jer putnici propuštaju letove iz brojnih razloga (nepojavljivanje na letu, kašnjenje, propuštene konekcije), a aviokompanija zadržava dodatni prihod od prodaje više sjedišta nego što ih ima.

Da li je legalno prebukirati letove?

Da, legalno je. Što se Evrope tiče, Evropska Uredba (EZ) br. 261/2004 (postavili smo verziju na hrvatskom jeziku) definiše odredbe koje su pretočene u zakonodavstvo (Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju) i onih država koje imaju namjeru da pristupe EU, a po kojima je legalno prebukirati letove. Međutim, postoje pravila o tome kako nadoknaditi štetu putniku koji mora biti udaljen s leta zbog toga što je njegovo sjedište već prodato. Ta pravila vam avioprevoznik mora dati napismeno. Ukoliko ste iz bilo kog razloga nezadovoljni rješenjem koje vam je ponudila aviokompanija, vaša sljedeća adresa je obraćanje vazduhoplovnim vlastima za mirno rješavanje spora.

Fotografija: 𝓴𝓘𝓡𝓚 𝕝𝔸𝕀 na Unsplash

Dobrovoljci imaju prednost

Procedura aviokompanijama nalaže da prvo moraju pitati da li ima dobrovoljaca koji bi, u zamjenu za naknadu, odustali od leta. U ovoj fazi ne postoje ograničenja u iznosu novca ili vaučera koje aviokompanija može ponuditi. Putnici mogu slobodno pregovarati a od politike aviokompanije će zavisiti dokle može da ide u pregovorima. S jedne strane, aviokompaniji odgovara da se sve ovo riješi bez pretjerane galame jer to može biti loša reklama a i nije im u interesu ni da ovi pregovori traju predugo jer – ako se kasni s polijetanjem pitanje je kada će biti moguće to učiniti opet i da li je aerodrom na odredištu dostupan u to vrijeme. S druge strane, uvijek ima putnika kojima baš i nije previše važno kada će stići pa ovaj način vide kao mogućnost da ostvare neku dobit (npr.novac ili obezbjeđenje smještaja do sljedećeg leta). Ukoliko nekada vi budete u ulozi takvog putnika i vidite da se na šalteru aviokompanije “nešto dešava” (primjetićete jer osoblju nikad nije prijatno kad treba da objavi putnicima ovako nešto) slobodno priđite i ponudite da, uz nadoknadu, zamjenite sjedište za mjesto na nekom drugom letu.

Kako aviokompanije biraju ko neće moći da uđe u avion?

Dobrovoljaca uglavnom bude ali to nekada ne rješava problem. Zbog toga aviokompanije imaju pravo da odrede ko će morati da odustane od leta, naravno uz obeštećenje.

Pravila po kojima se određuje ko će biti udaljen s leta određuje sama kompanija i to je informacija koja je dostupna putnicima. Obično se navodi da se ostali sortiraju na osnovu redosljeda prijave, cijene karte, statusa u programu lojalnosti prevoznika ili klasa u kojoj putuju (računa se da su putnici biznis klase oni koji često putuju i kojima je bitno kada će stići). Ujedno, kao posljednji koji se udaljavaju s leta su maloljetnici bez pratnje i osobe sa invaliditetom a u nekim zemljama i pripadnici vojske, kao i zdravstveni radnici.

Kako putnik može izbjeći da bude “višak” na letu?

Najbolja strategija da izbjegnete ovako nešto je da:

  • imate potvrđenu rezervaciju, tj.kupljenu kartu,
  • da ste se na vrijeme prijavili na let (preporučujemo što je prije moguće putem interneta) i
  • da ranije stignete na aerodrom i čekirate se

Mogućnosti putnika kojima je uskraćen ukrcaj

Putnici kojima je ukrcaj uskraćen protiv njihove volje trebali bi imati mogućnost otkazati let uz povrat vrijednosti karte ili nastaviti letove po zadovoljavajućim uslovima uz adekvatno zbrinjavanje dok čekaju kasniji let.
Novčana kompenzacija može iznositi od 125 do 600 evra, a svi detalji o tome su definisani Zakonom o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju odnosno Evropskom Uredbom (EZ) br. 261/2004.

Naslovna foto: Phil Mosley na Unsplash

Za više tema e-Vazduhoplovstva kliknite na sliku ispod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.