Kontrola letenjaNovosti

Poziv za komentare na Plan tranzicije PBN-a SMATSA za Srbiju

U skladu sa uredbom Komisije (EU) 2018/1048 od 18. jula 2018. godine Služba vazdušnog saobraćaja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, kao pružalac usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem/vazdušne navigacije (pružalac ATM/ANS), utvrdila je plan tranzicije PBN za Republiku Srbiju.

Primarni cilj plana tranzicije PBN-a je definisanje glavnih prelaznih mjera neophodnih da se osigura nesmetan i siguran prelaz na pružanje usluga korištenjem navigacije zasnovane na performansama (PBN).

Plan tranzicije PBN-a pruža sveobuhvatan pregled trenutnog i budućeg operativnog okruženja, zajedno sa predloženim prelaznim mjerama i njihovim vremenskim okvirima. Do 2030. godine očekuje se povlačenje većine konvencionalnih postupaka zasnovanih na zemaljskoj navigaciji i racionalizacija zemaljske infrastrukture. Minimalna operativna mreža konvencionalnih navigacijskih uređaja, kao što su VOR, DME i ILS, će se održavati kako bi se koristila u slučaju nestanka GNSS-a.

Plan tranzicije PBN-a je dinamičan dokument te SMATSA poziva sve zainteresovane strane, a posebno operatere aerodroma, korisnike vazdušnog prostora i reprezentativne organizacije takvih korisnika vazdušnog prostora na koje se odnosi pružanje usluga kontrole letenja, da dostave svoje sugestije i komentare na e-mail  fpd@smatsa.rs

Plan tranzicije možete naći OVDJE.

Obrazac za komentare možete naći NA OVOM LINKU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.