DogađajiNovosti

Osniva se Savez za avijaciju bez emisija

Evropska komisija je danas objavila listu članica koje učestvuju u Savezu za avijaciju bez emisija (Alliance for Zero-Emission AZEA). Lista uključuje 74 subjekta iz aeronautičke industrije, uključujući kompanije, aviokompanije, iznajmljivače aviona, aerodrome, proizvođače energije, udruženja i organizacije civilnog društva. Alijansi su se pridružile i Evropske agencije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropske organizacije za upravljanje vazdušnim saobraćajem (EUROCONTROL). Listu učesnika može vidjeti klikom OVDJE.

Široka lepeza aktera u sistemu vazdušnog saobraćaja u svojstvu članova potvrđuje suštinsku ideju Saveza da se prednosti aviona sa nultom emisijom mogu ostvariti samo zajedničkim naporima svih zainteresovanih strana. Sa ukupno 74 članice koje su se pridružile ovom prvom talasu iz EU i šire, Savez ima snažnu osnovu da radi na planu uvođenja hidrogenskih i električnih aviona kao i da planira sljedeće korake u implementaciji.

Komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton pokrenuo je Savez za avijaciju bez emisija 24. juna 2022. Cilj Alijanse je da se pozabavi aspektima kao što su potrebe za gorivom i infrastrukturom za vodonične i električne avione na aerodromima, izvor obnovljivih goriva i električna energija, standardizacija i sertifikacija, prakse za operatere (avio kompanije) i upravljanje vazdušnim saobraćajem.

Koji su sljedeći koraci?

Kao sljedeći korak, Upravni odbor Saveza će se konstituirati i sastati radi pripreme prve Generalne skupštine koja će se održati 14. novembra. Članstvo je i dalje otvoreno za sve zainteresovane strane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.