Obuka za sprečavanje trgovine ljudima u vazdušnom saobraćaju

Uz podršku ​ organizacija ICAO ​ i OHCHR, PEP–Akademija za avijaciju počinje sa obukama za sprečavanje trgovine ljudima u vazdušnom … Continue reading Obuka za sprečavanje trgovine ljudima u vazdušnom saobraćaju