Kontrola letenjaNovosti

Njemačka dobila od EU 9,6 miliona eura za modernizaciju kontrole letenja

Dva velika projekta DFS-a, njemačkog pružaoca usluga vazdušne navigacije, za modernizaciju navigacijske infrastrukture u njemačkom vazdušnom prostoru dobila su velika sredstva od Evropske unije.

U prvom projektu će DFS uveliko proširiti svoju tehnologiju Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) za određivanje podataka o položaju aviona. Drugi projekat uključuje kompaniju koja uvodi navigaciju zasnovanu na performansama (PBN), koja se sve više zasniva na satelitskoj navigaciji, na šezdesetak nemačkih aerodroma i aerodroma.

Dva projekta će biti podržana do kraja 2027. godine sa ukupno 9,6 miliona eura.

 

Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)

ADS-B tehnologija praćenja i nadzora će u budućnosti u potpunosti pokriti donji i gornji vazdušni prostor. Ova tehnologija visoke preciznosti osigurava još veću preciznost u navođenju leta. U nekim će slučajevima biti moguće izostaviti neke od konvencionalnih radarskih objekata. Kako su ADS-B senzorski sistemi znatno manji i mnogo jeftiniji za postavljanje i održavanje od radarskih antena, pomak će omogućiti veću efikasnost i značajne uštede na duži rok. Projekat je dizajniran tako da bude kompatibilan sa panevropskom infrastrukturom satelitske navigacije predviđenom Evropskim ATM Master planom, koji uključuje ADS-B, ‘multilink’ mrežnu infrastrukturu i GNSS globalni satelitski navigacioni sistem.

 

Navigacija zasnovana na performansama

Navigacija zasnovana na performansama (PBN) se koristi za harmonizaciju evropskih standarda u navođenju leta. U Njemačkoj će do 2030. godine biti prilagođeno više od 2.500 procedura, a zemaljska infrastruktura potrebna za multilateraciju DME/DME bit će proširena iz razloga redundancije. Ovo će omogućiti uvećanje kapaciteta vazdušnog prostora. Osim toga, procedure letenja, posebno u blizini aerodroma, potencijalno se mogu planirati i letjeti preciznije nego prije. PBN je već implementiran na nekim aerodromima, na primjer u Hamburgu.

Projekat takođe uključuje uspostavljanje minimalne operativne mreže u nemačkom vazdušnom prostoru. Ova mreža će osigurati da avion može nastaviti s letom u slučaju kvara na satelitskom navigacijskom sistemu. Naslijeđena infrastruktura se modernizuje, redefinišr i proširuje. Kao rezultat toga, DFS takođe poboljšava kompatibilnost operativnih zahtjeva objekata usluga vazdušne navigacije, s jedne strane, i nastojanja da se proširi broj lokacija vjetroturbina, s druge strane.

Dva projekta omogućavaju DFS-u da ispuni zahtjeve uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 (poznate kao SPI Uredba za performanse nadzora i interoperabilnosti) i uredbe Komisije (EU) br. 2018/1048 (Uredba o implementaciji PBN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.