DogađajiNovosti

NAJAVA: Panel “Napajanje, klimatizacija i zaštita na radu” kao dio konferencije vazduhoplovne tehnike

Kako smo već najavili, u periodu od 12 do 15 maja, Crna Gora će biti domaćin konferencije IFATSEA ERM koja okuplja predstavnike vazduhoplovno-tehničkog osoblja za bezbjednost vazdušne plovidbe iz cijele Evrope. Pokrovitelj ovog važnog vazduhoplovnog događaja je Ministarstvo kapitalnih investicija Vlade Crne Gore, a organizator Udruženje ATSEP osoblja Crne Gore- ATSEPMONT.

Svjedoci smo trenda razvoja i sve većeg značaja elektroenergetskih sistema u svijetu, a što je posebno u fokus postavila nedavna pandemija uzrokovana virusom Covid-19 i trenutna situacija na istoku Evrope. Cijene na tržištu rastu, zavisnost od energenata je dodatno ojačala, i zato svaka zemlja pokušava na svoj način ostati energetski nezavisna – onoliko koliko je to maksimalno moguće.

Uz to uveliko imamo snažne ekološke pokrete koji zahtijevaju promjene u smislu ukidanja konvencionalnih izvora električne energije (kao na primjer termoelektrana) i uvođenje većeg broja obnovljivih izvora električne energije, sistema za skladištenje električne energije, zatim brži rast upotrebe električnih vozila umjesto vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem itd.

Sve to donosi nove izazove u energetici, naročito po pitanju stabilnosti elektroenergetskog sistema kada je sa jedne strane potrebno uvoditi nove tehnologije i pokušati neutralisati njihove mane (obnovljivi izvori energije + sistemi za skladištenje, microgrid pametne mreže, instalacija mreže punjača za električna vozila) a sa druge strane u sadašnjoj situaciji sistem održati stabilnim, što je na primjeru elektroenergetskog sistema Crne Gore nemoguće bez rada termoelektrane, prilagoditi se trenutnom haosu na tržištu i poteškoćama sa uvozom energenata.

Koordinator panela “Napajanje, klimatizacija i zaštita na radu”, Filip Drinčić, pojasnio je za Avioportal detalje važnosti ovog segmenta vazdušnog saobraćaja:

“Kada govorimo o elektroenergetskim sistemima i sistemima klimatizacije (Power and HVAC Systems) u kontroli letenja govorimo o sistemima koji sveukupno pružaju stabilnost, efikasnost i nezavisnost u 24/7/365 radu brojnih sistema kontrole letenja (sistemi telekomunikacija, ILS, radar, radio-farovi, itd.).

Energetika u kontroli letenja obuhvata različite vrste sistema, a njena najvažnija uloga je da obezbijedi kontinuitet u radu ovog važnog sistema, neophodnu redudansu i autonomiju u slučaju otkaza distributivnog napajanja, a to se postiže preko sljedećih međusobno povezanih sistema:

  • dizel-električnih agregata,
  • sistema neprekidnog napajanja (UPS – uninterruptible power supply),
  • DC sistema napajanja (-48Vdc, +28Vdc)

Sistemi klimatizacije objezbjeđuju normalan rad uređaja na operativnoj temperaturi propisanoj od proizvođača opreme, a obuhvataju klima ormane, čilere, manje klima jedinice, toplotne pumpe, itd.”

Na kraju, obradiće se i tema koja je relativno od skoro u fokusu u energetici, a to je uticaj nejonizujućih niskofrekventnih EM zračenja (zračenja transformatora, dalekovoda itd.) na zaposlene, koje rizike nosi dugoročna izloženost toj vrsti zračenja, koje su to zakonske regulative u Crnoj Gori koje definišu granične vrijednosti električnog polja i magnetne indukcije i koje su to preventivne aktivnosti koje mogu uticati na smanjenje EM zračenja.

Sve kompanije, koje smatraju da na bilo koji način mogu da doprinesu kvalitetu ovog dijela konferencije, su dobrodošle i mogu nas kontaktirati na info@ifatseaerm2022.me”- poručuje Drinčić.

Veliki vazduhoplovni događaj u Crnoj Gori: Okrugli sto predstavnika vazduhoplovno-tehničkog osoblja za bezbjednost vazdušne plovidbe zemalja Evrope

NAJAVA: Gost vazduhoplovne konferencije u Crnoj Gori, Herve Puget, Cybersecurity ekspert kompanije Thales Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.