AviokompanijeKontrola letenjaNovosti

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore i dalje ima nenaplaćena potraživanja od Montenegroerlajnsa

Izvor: Dan

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) potražuje od nekadašnje nacionalne avio-kompanije Montenegroerlajns u stečaju (MA) još 1,2 miliona eura za prelete, ali će konačan iznos biti preciziran nakon finansijskog vještačenja, koje je naložila sudija Privrednog suda Marija Adžić.

Vještačenjem će se precizirati i period za koji navedeni dug postoji, s obzirom da SMATSA potražuje neplaćene obaveze za period od 2003. i 2004. godine pa sve do 2019. godine.

Iz Montenegroerlajnsa su se usprotivili predlogu za vještačenje. Taj zahtjev smatraju neosnovanim, te da će vještačenje biti necjelishodno s obzirom da je za određena potraživanja nastupila zastara.

Naime, SMATSA je i ranije imala potraživanja od Montenegroerlajnsa po istom osnovu, a taj dug je u cjelosti priznat i on je iznosio oko 6,5 miliona eura plus kamate.

Višemilionski dugovi MA u stečaju prema Kontroli letenja dugo vremena su opterećivali poslovanje nekadašnje nacionalne avio-kompanije, a na osnovu presuda Privrednog suda 2017. godine je naplaćeno 4,2 miliona eura, a početkom 2019. još dva miliona.

Podsjećamo, u junu 2014. godine SMATSA je omogućila crnogorskom avio-prevozniku da dug iz perioda od 2004. do 2013. plaća u 72 mjesečne rate od juna 2015. do maja 2021. godine. U toku 2015. godine Montenegroerlajns je platio dio duga od 639 hiljada eura, ali je zatim prestao s plaćanjem, zbog čega je SMATSA pokrenula tužbe i prinudne naplate. Na kraju je i to regulisano tako što je SMATSA pristala da sačeka isplatu i na taj način omogući da MA nastavi rad.

Krajem 2019. godine, tadašnja vlada je izradila predlog rješenja za nacionalnu avio-kompaniju, koji je usvojen u vidu Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju Montenegroerlajns, kojim je bilo predviđeno da država preuzme dugove MA.

– Država preuzima dospjele obaveze koje MA ima prema privrednom društvu Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) d.o.o. Beograd, po osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga sa Društvom do dana stupanja na snagu ovog zakona, u ukupnom iznosu do 6.500.000 eura, uvećanom za druga eventualna sporedna potraživanja do dana donošenja odluke Skupštine akcionara društva o pretvaranju tog duga u akcije društva – piše u tom predlogu leks specijalisa za MA.

Bilo je predviđeno da se tako isplati dug nastao do 27. decembra 2019.godine.

Ipak, pomenuti zakon nije mogao biti sproveden zbog otvaranja postupka istrage Agencije za zaštitu konkurencije, kao i zbog intervencije Evropske komisije, koja je primila žalbu od kompanije “Rajaner” da je Montenegroerlajns već primio državnu pomoć veću od 43 miliona eura.

Krajem 2020. godine država je i zvanično ugasila Montenegroerlajns.

Naredno ročište zakazano je za 18. mart, a zadatak i ličnost vještaka biće naknadno precizirani.

SMATSA se našla u žiži medija prošle godine, a kako su mediji tada prenijeli, zato što radarska stanica Vrsuta nije našla svoje mjesto u Finansijskom planu SMATSA za 2023. godinu.

Finansijski plan SMATSA za 2024. godinu i dalje nije usvojen prema dostupnim informacijama sa portala Vlade Crne Gore iako je ranije bila praksa da to bude u decembru prethodne godine.

Da li je SMATSA odustala od izgradnje radarske stanice na Vrsuti ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.