AviokompanijeNovosti

IATA naglašava važnost vakcinacije radnika u vazduhoplovstvu

Ženeva – Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA) obnovila je poziv vladama da osiguraju da se zaposleni u vazduhoplovnom sektoru smatraju ključnim radnicima tokom predstojeće kampanje vakcinacije protiv COVID-19, nakon što se zaštite zdravstveni radnici i ranjive grupe.

Na 76. redovnoj godišnjoj Skupštini organizacije IATA jednoglasno je usvojena rezolucija s tim u vezi.

„Ne tražimo da se vazduhoplovni radnici nađu na vrhu liste, ali potrebno nam je da vlade osiguraju da se oni smatraju ključnim kad se izrađuju planovi za uvođenje vakcina. Transport vakcina protiv COVID-19 već je započeo, a kako pokazuju proračuni, biće potrebno 8.000 teretnih aviona Boeing 747 za globalnu distribuciju. Stoga je neophodno da imamo kvalifikovanu radnu snagu kako bismo osigurali funkcionisanje logističkog lanca“, rekao je Alekandar de Žinjak, generalni direktor IATA.

Poziv IATA usklađen je sa predloženim Vodičem za određivanje prioriteta za vakcinisanje protiv COVID-19 u slučaju ograničenog broja zaliha koju je izradila Strateška savetodavna grupa stručnjaka za imunizaciju (SAGE) Svetske zdravstvene organizacije. Vodič preporučuje prioritetne populacije za vakcinaciju na osnovu odgovarajuće epidemiološke situacije i scenarija snabdevanja vakcinama. Unutar ovog okvira, SAGE je uključila radnike u saobraćaju zajedno sa drugim osnovnim sektorima izvan sektora zdravstva i obrazovanja, uključujući na primjer i policiju.

Na pomenutoj godišnjoj skupštini IATA je u pozovu vladama država još jednom naglasila vitalnu ulogu vazdušnog saobraćaja u omogućavanju globalnog odgovora na pandemiju, uključujući pravovremenu distribuciju ljekova, testova za COVID-19, zaštitne opreme a na kraju i vakcina širom svijeta.

Zdravstvo i vazduhoplovstvo na istom zadatku- kako dopremiti vakcine

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.