eVazduhoplovstvo: Varšavska konvencija

AVIOPORTAL pokreće projekat “eVazduhoplovstvo” sa ciljem promocije vazdušnog saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u vazdušnom saobraćaju. Svake nedjelje ćemo obraditi neki … Continue reading eVazduhoplovstvo: Varšavska konvencija