e-VazduhoplovstvoNovosti

eVazduhoplovstvo: ACV odgovara na pitanje naših čitalaca – koja regulativa uređuje balonarstvo u Crnoj Gori

Projekat AVIOPORTAL-a “eVazduhoplovstvo” sa ciljem promocije vazdušnog saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u vazdušnom saobraćaju još uvijek traje. Svake nedjelje ćemo obraditi neki termin, zanimljivost, predstaviti pojedinu instituciju ili organizaciju iz svijeta vazduhoplovstva. Ovo je još jedna tema iz seta planiranih i postavljenih projektnim zadatkom.

Može se reći da je balonarstvo najstarija grana vazduhoplovstva. Prvi let zabilježen je u prvom vijeku prije nove ere u Kini, dok u Evropi razvoj postoje zapisi o počecima u 18. veku. Što se tiče regiona, prvi balon je poletio u Srbiji 1909. godine.

U okviru projekta “eVazduhoplovstvo” Avioportal je već objavio uvodni dio o balonarstvu. Tu smo pojasnili šta je balon na vrući vazduh, kako lete baloni, kao i pojasnili osnovne procedure prilikom leta balonom. Uvodni tekst možete naći na OVOM LINKU

S obzirom na interesovanje naših čitalaca, kontaktirali smo one koji su najpozvaniji da govore o regulativi u crnogorskom vazduhoplovstvu – Agenciju za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACV). U nastavku prenosimo odgovor ACV-a u integralnom obliku.

Izvođenje operacija balonom regulisano je Pravilnikom o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom (Sl.l. CG br. 48/18) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2018/395) i izmjenama i dopunama ovog pravilnika (Sl.l. CG br. 126/21) kojima su preuzete relevantne EU regulative 2018/395 i 2020/357.

Sam balon mora biti takav da zadovoljava tehničke zahtjeve iz odgovarajućeg CS-S31TGB ili CS-31HB ili CS-31GB, zavisno od tipa balona.

Lice koje upravlja balonom mora posjedovati licencu izdatu shodno EU regulativi 2020/357, koja je preuzeta Pravilnikom o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom.”-poručili su iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.

U odgovoru ACV-a su pomenuti termini CS-S31TGB ili CS-31HB ili CS-31GB, pa je red da ih pojasnimo. 

CS je skraćenica od engleskog termina Certification Specifications i javlja se u sva tri termina jer su svi pomenuti termini zapravo nazivi dokumenata koji se definišu tehničke zahtjeve različitih tipova balona. Razlika u oznakama TGB, HB i GB potiče od vrste balona koji se koristi (Tethered Gas Balloon, Hot Air Balloon, Gas Balloon) pri čemu su uzete u obzir njihove razlike u smislu pogona (topli vazduh, plin, hibrid…), kao i u smislu realizacije leta balonom- slobodni ili vezani. Operacije vezanim plinskim balonom podrazumijevaju konstantnu vezu konopcem sa fiksiranom tačkom na zemlji tokom izvođenja operacija zbog čega za njih važe drugačiji tehnički zahtjevi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.