Kontrola letenjaNovosti

EASA realizovala provjeru ATM/ANS u Crnoj Gori

Evropska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) je u periodu od 20. do 23. februara 2024. godine sprovela standardizacionu provjeru u oblasti ATM/ANS (Air Traffic Management/Air Navigation Services) sa ciljem da se utvrdi usaglašenost sa odgovarajućim regulatornim zahtjevima Evropske unije u Crnoj Gori.

Provjera je sprovedena u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV), a EASA tim provjerivača je posjetio i jedinice Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, koje se nalaze na aerodromima u Tivtu i Podgorici, s obzirom na činjenicu da je SMATSA doo pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi u crnogorskom vazdušnom prostoru.

U saopštenju ACV-a se navodi da je tim eksperata iz EASA na zaključnom sastanku istakao, imajući u vidu brojne evropske propise čija implementacija je provjeravana, da je ovom provjerom u Crnoj Gori utvrđen visok nivo usaglašenosti sa propisima iz oblasti ATM/ANS.

Cover photo:EASA provjera u ACV, izvor:ACV

eVazduhoplovstvo: Vazduhoplovna vlast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.