DogađajiKutak za putnikeNovosti

Drugi ICAO-INTERPOL forum o razmjeni podataka o putnicima

Na drugom Interpol-ICAO forumu za razmjenu podataka o putnicima koji je održan od 13. do 14. decembra u Lionu u Francuskoj, učesnici su naglasili potrebu za povećanjem globalne implementacije ICAO-ovih standarda za napredne informacije o putnicima (API) i evidenciju imena putnika (PNR).

Vijeće ICAO-a je 28. februara 2021. usvojilo nove standarde i preporučene prakse za PNR koji su postali primjenjivi prema Aneksu 9 Čikaške konvencije — Olakšavanje. Ove prakse pružaju globalni okvir za prikupljanje, korišćenje, obradu i zaštitu PNR podataka. Vijeće ICAO-a je ranije usvojilo Standard kojim se od svih država članica zahtijeva da uspostave API sistem koji je postao primjenjiv od 23. februara 2018.

Uprkos usvajanju ovih obaveza za sve države ugovornice ICAO-a, samo 93 od 193 države članice specijalizovane vazduhoplovne agencije UN do sada su uspostavile API sistem, a samo 61 je razvilo sposobnost prikupljanja, obrade, upotrebe i zaštite PNR-a.

Direktor Biroa za vazdušni saobraćaj ICAO-a, g. Mohammed Rahma, istakao je da su bezbednost vazduhoplovstva i olakšavanje kretanja putnika važni i recipročni prioriteti u vazdušnom saobraćaju, i zajedno čine jedan od najvažnijih strateških ciljeva ICAO-a.

U Lionu su države članice stekle uvid u to kako efikasna implementacija API sistema, PNR sposobnosti i analiza podataka može poboljšati alate za kontrolu granica i podržati tekuće globalne napore u borbi protiv terorizma i prevencije kriminala.

„API i PNR podaci su obje komponente ICAO programa identifikacije putnika, poznatijeg kao ‘ICAO TRIP’ strategija,” izjavio je gospodin Mohammed Rahma, direktor ICAO-ovog Biroa za vazdušni transport. „Strategija TRIP je prepoznata za važan doprinos rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a 2178, 2309, 2396 i 2482 koje su usvojene 2014., 2016., 2017. i 2019. godine.

Gospodin Rahma, koji se obratio Forumu u ime generalnog sekretara ICAO-a, gospodina Juana Carlosa Salazara, izjavio je da su sigurnost u avijaciji i olakšavanje kretanja putnika važni i recipročni prioriteti u vazdušnom saobraćaju, te zajedno čine jedan od najvažnijih Strateških ciljeva ICAO-a.

Naglasio je da globalni napori da se zaustavi priliv stranih terorista (FTF) i drugih ozbiljnih kriminalaca imaju veliku korist od efikasnih mjera kontrole granica, kao što je navedeno u dokumentaciji sa smjernicama TRIP-a. Ove mjere trebale bi koristiti specifikacije ICAO-ovih mašinski čitljivih putnih dokumenata (MRTD) sadržane u ICAO Doc 9303 i uključiti sisteme za razmjenu podataka o putnicima.

„Kao ključni element sigurnosti putnih isprava, države članice su obavezne Aneksom 9 da prijave ukradene, izgubljene i povučene putne isprave u INTERPOL-ovu bazu podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD),“ nastavio je gospodin Rahma. “Ovo se radi kako bi se osiguralo da lažni, krivotvoreni, ukradeni i izgubljeni pasoši i drugi putni dokumenti budu poništeni i uklonjeni iz prometa.”

Izvršni direktor policijskih službi u INTERPOL-u, gospodin Stephen Kavanagh, prepoznao je da, iako globalna bezbjednosna struktura ima najnaprednije sisteme, zainteresovane strane treba da sarađuju, posebno na mjerama za rješavanje nedostataka u odgovarajućim sistemima kojima upravljaju

Njegove primjedbe dopunio je g. Stephen Kavanagh, izvršni direktor, policijske službe, u INTERPOL-u, koji je napomenuo da su „Interpolove baze podataka spremne za integraciju sa API/PNR platformama putem naše FIND tehnologije, pomoću koje širom svijeta ojačavamo našu međunarodnu saradnju u provođenju zakona i razmjenu informacija.”

„Skoro 20 godina od pokretanja SLTD-a, INTERPOL-ov paket sposobnosti je u potpunosti integrisan u nacionalnu policiju i sisteme upravljanja granicom širom sveta — kao dopuna API/PNR platformama o kojima smo ovde da razgovaramo“, dodao je on. „Naporno radimo na tome da svih 195 zemalja članica integriše API/PNR podatke u svoju infrastrukturu za upravljanje granicom i da upravljaju rezultirajućim pogocima na sistematski i standardizovan način.”

Tokom dvodnevnog perioda, države članice su takođe dobile informacije o dostupnim mogućnostima tehničke podrške, uključujući i o tome kako započeti s implementacijom ili proširenjem programa podataka o putnicima. Prezentacije o ovim temama održane su na sedam sesija, koje su vodili Ured UN-a za borbu protiv terorizma (UN OCT), Program za antiterorističku borbu (CTTP), Svjetska carinska organizacija, Međunarodna asocijacija za vazdušni transport (IATA), Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i FRONTEX .

Zamjenik direktora ICAO-a za bezbjednost i olakšice u avijaciji, g. Sylvain Lefoyer, pohvalio je dugogodišnju saradnju ICAO i INTERPOL-a,

Bilo je i prezentacija iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država, Francuske i Njemačke, Obala Slonovače, Italija, Kirgistan, Letonija, Luksemburg, Mongolija i Sijera Leone koje su bile prikaz u način obrade API i PNR podataka u različitim slučajevima. 

“ICAO svakako nije podcijenio izazove s kojima se države članice suočavaju prilikom implementacije programa razmjene podataka o putnicima, i nadamo se da je ovaj događaj pomogao vladama da cijene široku podršku bilo od samog ICAO-a, naših UN partnera, drugih međunarodnih organizacija ili mnogih država članica koje su već prošle ovaj put”, rekak je Sylvain Lefoyer.

Preko 150 učesnika iz 70 država prisustvovalo je INTERPOL/ICAO forumu, zajedno sa predstavnicima oko 10 međunarodnih organizacija i industrijskih partnera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.