Kontrola letenjaNovosti

BHANSA: Na cijelom području FIR Sarajevo uveden FIS 24h dnevno

Kratak uvod u terminologiju

Termin FIS (Flight Information Service) je jedna od usluga koju pruža kontrola letenja u oblasti svoje nadležnosti za informisanje i uzbunjivanje (FIR). To su najčešće informacije o vremenskim uslovima, dostupnosti navigacionih uređaja, stanju aerodroma (nap.led, sneg…) i slično.

Novost iz BHANSA

U skladu sa svojim strateškim planovima, kontrola letenja Bosne i Hercegovine – BHANSA, unaprijedila je pružanje usluga.

Naime, pružanje FIS usluga za VFR letove u nekontroliranom vazdušnom prostoru BiH izvan otvorenosti FIS u Banjoj Luci, vrši Jedinica za prilaz i aerodromsku kontrolu letenja (JPAKL) Banja Luka.

Usluga se pruža na radnoj FIS frekvenciji 135.575 MHz.

Foto: ICAO GIS

Ovim unapređenjem se osigurava da se usluga FIS-a pruža na cijelom području FIR (flight ingormation region) Sarajevo 24 časa dnevno.

U skladu sa važećim procedurama, ovu promjenu u funkcionalnom sistemu kontrole letenja Bosne i Hercegovine prihvatila je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA).

Korisnici vazdušnog prostora više informacija o pružanju usluga FIS-a mogu vidjeti u Zborniku vazduhoplovnih informacija BiH, dio „ENR 2.1FIR, CTA, TMA“ i pratiti listu važećih NOTAM-a).

Cover photo:BHANSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.