Kontrola letenjaNovosti

SMATSA: Radar na Vrsuti uklonjen iz finansijskog plana, planirana dogradnja zgrade Terminalne kontrole letenja Podgorica

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 01.03.224. godine dala saglasnost na Predlog finansijskog plana Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, za 2024. godinu. koji možete preuzeti OVDJE

Dogradnja objekta TKL Podgorica i Radovi na rekonstrukciji EE i TK infrastrukture oko PSS Podgorica

Finansijskim planom predviđena je dogradnja objekta Terminalne kontrole letenja (TKL) Podgorica u skladu sa potrebama za povećanjem kapaciteta tehničke sale (koja je trenutno popunjena postojećom opremom i uređajima i ne postoje uslovi za instalaciju nove opreme), proširenjem prostorije za monitoring, izmjenom rasporeda prostorija, ali i potrebom zamjene postojećih elektro-energetskih i telekomunikacijskih instalacija i sistema grejanja i hlađenja. Takođe, predviđeno je uvođenje stabilnog sistema gašenja požara u svim prostorijama objekta i izvođenje odgovarajućih radovi na uređenju prostorija.

Rekonstrukcija i dogradnja kablovske EE i TK infrastrukture oko poletno-sletne staze (PSS) Aerodroma Podgorica obuhvata izgradnju nove kablovske kanalizacije (osim na delu trase gde je moguće koristiti postojeću rezervnu infrastrukturu Aerodroma Podgorica), a u cilju povećanja pouzdanosti rada uređaja i kapaciteta telekomunikacione infrastrukture, te obezbeđenja adekvatnog snabdijevanja električnom energijom.

Ukupna procenjena vrijednost nabavke radova na dogradnji objekta TKL Podgorica je 3,3 miliona EUR, dok je procjenjena vrijednost radova na rekonstrukciji EE i TK infrastrukture oko PSS Podgorica 1,6 miliona EUR. Očekivana realizacija je u periodu 2024-2026. godina.

S obzirom da je u toku realizacija Ugovora o javnoj nabavci usluge izrade tehničke dokumentacije, nakon realizacije ovog ugovora i pribavljanja svih potrebnih dozvola i saglasnosti, stećiće se uslovi za sprovođenje postupka nabavke predmetnih radova. S tim u vezi, u 2024. godini je planirana realizacija predmetnih radova u iznosu od oko 1,75 miliona EURA).

Radarska stanica Vrsuta izbrisana iz Finansijskog plana za 2024. godinu, investicije preseljena na lokaciju radarske stanice Koševac u Srbiji

U obrazloženju odustajanja od ovog projekta navedeno je sledeće: “Imajući u vidu nepredviđene okolnosti u toku realizacije predmetnog ugovora, kašnjenja u pogledu pripreme lokacija instalacije (izvođenje građevinskih radova), kao i predlog za promenu lokacije Vrsuta zbog nemogućnosti regulisanja imovinsko-pravnih pitanja, zaključen je aneks ugovora kojim je produžen rok za izvršenje svih ugovornih obaveza do jula 2024. godine, povećana ukupna ugovorena cena tako da iznosi 9.755.000,83 EUR i promenjena lokacija instalacije radarskog sistema predviđenog za lokaciju Vrsuta na lokaciju Koševac.”

Hronologija postavljanja radarskog sistema na lokaciji Vrsuta u Baru

Da podsjetimo javnost, SMATSA je još 16.01.2018. godine dobila UTU (urbanističko tehničke uslove) br. 07-352/18-1012 za ovu lokaciju od Opštine Bar. Ovaj dokument je javno dostupan na portalu Opštine Bar i može se preuzeti OVDJE .

Ubrzo nakon dobijanja UTU uslovaVlada Crne gore je u martu 2018. godine dobila Predlog za davanje u dugoročni zakup lokacije Vrsuta SMATSA. U obrazloženju predloga, SMATSA je tada navela sledeće:

“S obzirom da je položaj lokacije „Vrsuta“ pogodan za postavljanje radarskih sistema, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore „SMATSA“ d.o.o. Beograd obratila se Ministarstvu odbrane zahtjevom za korišćenje predmetne lokacije, radi postavljanja radarskog sistema kojim bi se, uz radarski sistem koji se nalazi na lokaciji Srpska Gora u Podgorici, pokrio čitav vazdušni prostor Crne Gore i dio Jadranskog mora, čime bi se izbjegla zavisnost od razmjene radarske slike sa provajderima susjednih država. Takođe navode da zbog geografske konfiguracije terena, kao i pozicije sekundarnih radara na lokacijama Srpska Gora (prevashodno terminalni radar i pokrivanje sjevernog dijela Crne Gore) i Porto Romano (na nivou mora), postoje zone bez odgovarajućeg radarskog prekrivanja. Instalacijom sekundarnog radara na lokaciji „Vrsuta“ bi se ostvarilo radarsko prekrivanje dominantno korišćenjem radara u nadležnosti „SMATSA“ d.o.o, čime bi se značajno unaprijedila sigurnost vazdušne plovidbe, kao i integritet, raspoloživost i neprekidnost prijema radarskih podataka. Instalacijom sekundarnog radara na lokaciji „Vrsuta“ omogućava se kontrolorima letenja da ranije uoče polijetanja vazduhoplova sa aerodroma susjednih zemalja‐Republike Albanije (Tirana) i Republike Hrvatske (Dubrovnik), što takođe doprinosi povećanju sigurnosti vazdušne plovidbe u prostoru koji je u nadležnosti „SMATSA“ d.o.o. “.

Po informaciji iz dokumenta Vlade koji možete preuzeti OVDJE, Ministarstvo odbrane je nakon sprovedenog tendera Vrsutu krajem jula 2018. godine izdalo u zakup SMATSA po cijeni od 22.000 eura mjesečno.

Lokacija planiranog radara na Vrsuti (1183m nadmorske visine)

Ugovor o zbirnoj nabavci radara (kojim je obuhvaćena i Vrsuta), SMATSA je zaključila 2020. godine sa Grupom ponuđača: THALES LAS FRANCE SAS iz Francuske (Nosilac posla) i KHAOTICEN DOO BEOGRAD, na iznos od 8.605.000,23 EUR. Ugovor se finansira iz sredstava kredita EIB (Evropske investicione banke). 

SMATSA – zajednička kompanija Srbije i Crne Gore

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore je društvo sa ograničenom odgovornošću u državnom vlasništvu i to 92% u vlasništvu Republike Srbije i 8% Republike Crne Gore.

U skladu sa osnivačkim dogovorom Crnu Goru u SMATSA predstavlja tri člana u Skupštini (od ukupno šest), jedan član u Nadzornom odboru društva i Zamjenik direktora kontrole letenja. Kada je riječ o Skupštini SMATSA, svoje predstavnike delegiraju ministarstva kapitalnih investicija, finansija i odbrane, dok se predstavnik u nadzornom odboru društva bira iz redova ministarstva kapitalnih investicija. Takođe, predsjednik Skupštine SMATSA se do sada po dogovoru birao iz reda crnogorskih kadrova. 

U sadašnjem sazivu Skupštine SMATSA imenovani su Dejan Pižurica (vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva), major Želimir Pojužina (šef kabineta Ministra odbrane) i Jovana Bojić (šefica Kabineta ministra finansija), dok je u Nadzornom odboru SMATSA Pavle Tripković,  Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Na sjednici održanoj 01.03.2024. godine Vlada Crne Gore je predložila Nadzornom odboru SMATSA novog zamjenika direktora, mr Rajka Uskokovića

eVazduhoplovstvo: Radarski sistemi za nadzor vazdušnog saobraćaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.