Aviokompanije

Air Montenegro raspisao konkurs za rukovodioca odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove

Air Montenegro raspisao konkurs za rukovodioca odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove. U nastavku detalji.
Uslovi:
 • Visoko obrazovanje VII1 nivo kvalifikacije
 • 4 godine radnog iskustva
Opis poslova je definisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a uglavnom se odnosi na:

Opis posla:
 • Koordinira I rukovodi radom odjeljenja;
 • Organizuje I koordinira rad u okviru odjeljenja u skladu sa potrebama svih organizacionih jedinica u Društvu
 • Predlaže program rada u Odjeljenju I preduzima potrebne mjere za njihovo sporvođenje
 • Vrši nadzor i kontrolu rada u svim djelovima odjeljenja
 • Analizira poslovne aktivnosti i daje konkretne predloge za realizaciju
 • Kontaktira sa nadležnim organima i  institucijama
 • Aktivno učestvuje u izradi I usklađivanju internih normative akata u Društvu sa propisima
 • Priprema analize I izvještaje na zahtjev organa upravljanja u Društvu
 • Koordinira aktivnosti vezane za utuženja pravnih i fizićkih lica po dobijenim zahtjevima finansijske sližbe, komercijalnog sektora I drugih organizacionih jedinica
 • Govori engleski jezik

 

Da bi se aplikacija smatrala potpunom, potrebno je dostaviti:
 1. Original ili ovjerenu kopiju diplome fakulteta
 2. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija)
 3. Potvrdu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija)
 4. Dokaze o radnom iskustvu u trajanju od 24 mjeseca (pod dokazima se misli na potvrde od strane poslodavca i/ili ugovore, original ili ovjerena kopija)
 5. Kopiju lične karte
 6. CV kandidata
Sve upite vezano za poziciju slati na e-mail adresu hr@airmontenegro.com, a kompletiranu dokumentaciju potrebno je dostaviti fizičkim putem ili poštom na adresu Džordža Vašingtona 98, prostorije Atlas Capital-a, IV sprat, do 24.03.2024. godine.
Oglas je istaknut na sajtu portala Zaposli.me i na portalu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.